Kārlis Ulmanis, dzimis 1877. gada 4. septembrī Bērzē, Latvijā, ir neatņemama Latvijas vēstures politiskā un […]